Позначка: Toyota Supra

Сторінки історії. Віражі Toyota Supra

Toyota Supra – священна корова для любителів японських спортивних автомобілів, японського дизайну та японських автомобільних технологій. Щоправда, останнє покоління дещо похитнуло позицію адептів японотехніки, оскільки нова Супра зібрана на базі зовсім не японської BMW. Проте автомобіль має багату та цікаву історію та ще не сказав своє останнє слово…

Read more

Pages of History. Toyota Supra Virages

Toyota Supra is a sacred cow for fans of Japanese sports cars, Japanese design, and Japanese automotive technology. However, the last generation has somewhat shaken the position of adherents of Japanese technology, as the new Supra is assembled on the basis of a completely non-Japanese BMW. Nevertheless, the car has a rich and interesting history and has not yet said its last word…

Read more